Persbericht – Apotheek De Quirijnstok – Tilburg

Apotheek De Quirijnstok

Franz Lisztstraat 6
5011RC Tilburg

Tel: 013-4555933
Fax: 013-4557516
E-mail: info@apotheekdequirijnstok.nl

Terug naar overzicht

Persbericht

Persbericht

Apotheek de Quirijnstok te Tilburg is gelieerd aan Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) te Amersfoort.

In het kader van de wettelijk voorgeschreven “zorgspecifieke concentratietoets”, verlangt de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) dat VNA vooraf de cliënten van haar betreffende apotheken, op de hoogte stelt van voorgenomen overnames.

Op basis hiervan berichten wij u dat VNA, via haar dochtervennootschap Farmaceutisch Beheer B.V., voornemens is om Apotheek van der Veen BV en Apotheek van der Velden BV te Dongen over te nemen. Vanuit deze entiteiten worden, Apotheek van der Veen en Apotheek Racamy te Dongen geëxploiteerd. De beoogde overnamedatum is: 1 april 2024.

Voorts is VNA, middels Apothekersgroep Tilburg VOF, voornemens om Apotheek Dalem te Tilburg over te nemen, met als beoogde overnamedatum 1 april 2024.

De overdrachten hebben geen invloed op de bedrijfsexploitatie van de apotheek waarbij u cliënt bent, noch in bedrijfseconomische, noch in bedrijfsorganisatorische zin.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze in eerste instantie stellen aan de heer M. Mohammadi (beherend apotheker Apotheek de Quirijnstok) op tel.: 013 – 455 75 16.

Publicatiedatum: 12-02-2024